1. <tbody id="9odw7"><pre id="9odw7"></pre></tbody>

   <tbody id="9odw7"></tbody>
   1. <th id="9odw7"></th>
     1. 必勝韓國語園地

      當前位置: 主頁 > 韓語學習資料 > 韓國語學習 > 韓語中經常使用的四字成語(二)

      韓語中經常使用的四字成語(二)

      ???? (落落長松) ???? (落木寒天) ???? (落花流水)

      ???? (難攻不落) ???? (亂臣賊子) ???? (難兄難弟)

      ???? (南柯一夢) ???? (男負女戴) ???? (囊中之錐)

      ???? (內憂外患) ???? (內柔外剛) ???? (怒氣沖天)

      ???? (路柳墻花) ???? (勞心焦思) ???? (綠楊芳草)

      ???? (綠衣紅裳) ???? (論功行賞) ???? (弄假成真)

      ???? (雷聲霹靂) ???? (累卵之勢)

      ???? (多岐亡羊) ???? (多多益善) ???? (多才多能)

      ???? (斷機之教) ???? (單刀直入) ???? (簞食瓢飲)

      ???? (丹唇皓齒) ???? (堂狗風月) ???? (螳螂拒轍)

      ???? (大驚失色) ???? (大器晚成) ???? (大同小異)

      ???? (大聲痛哭) ???? (大義滅親) ???? (大義名分)

      ???? (大慈大悲) ???? (徒勞無益) ???? (涂聽涂說)

      ???? (涂炭之苦) ???? (獨不將軍)

      ???? (馬腳露出) ???? (馬耳東風) ???? (莫上莫下)

      ???? (莫逆之友) ???? (萬頃蒼波) ???? (萬古不滅)

      ???? (萬古不變) ???? (萬古常[/長]青) ???? (萬古風霜)

      ???? (萬事休矣) ???? (萬壽無疆) ???? (晩時之嘆)

      ???? (滿身瘡痍) ???? (萬壑千峰) ???? (萬匯群象)

      ???? (罔極之恩) ???? (忘年之交) ???? (忘年之友)

      ???? (亡羊補牢) ???? (茫然自失) ???? (亡羊之嘆)

      ?
      成人伦理网